Jan Paweł II a Okrągły Stół – dlaczego Kościół zaakceptował układ z komunistami?

Kościół był jedną ze stron biorących udział w rozmowach przy Okrągłym Stole. Jeśli był tam zawarty jakiś układ, który modeluje obecnie życie w Polsce to i Kościół jest jego elementem. Oczywiście jego głową w okresie przemian ustrojowych był Jan Paweł II. Poparł on wówczas przemiany jakie się odbywały, co zresztą nie dziwi o tyle, o ile upadek komunizmu był szansą dla Polski, ale problem polegał na tym w jaki sposób doszło do przemian. Mam tu na myśli oczywiście to, że w zasadzie doszło wówczas do dealu pomiędzy stroną opozycyjną a komunistyczną, który wykreował obecną scenę polityczną i medialną.

Warto więc zastanowić się dlaczego Kościół, a zatem i papież Jan Paweł II, zaakceptował ten deal i czy była możliwość prowadzenia innej polityki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *