GIGANT INTELEKTU. Święty Tomasz z Akwinu

  • Święty Tomasz z Akwinu zmarł 7 marca 1274 roku w klasztorze cystersów w Fossanuova.
  • W 1244 roku, wbrew swoim krewnym, wstąpił do zakonu dominikanów. Jednocześnie stale powiększał swoje wykształcenie w zakresie filozofii i teologii.
  • Pozostawił po sobie mnóstwo dzieł o ogromnej wartości intelektualnej, m. in. Komentarz do Ewangelii św. Jana, komentarze do dzieł Arystotelesa, Summa contra gentiles i opus magnum Summa theologiae.
  • Na soborze trydenckim jedynym dziełem, które umieszczono na ołtarzu obok Pisma Świętego była Suma teologiczna św. Tomasza z Akwinu.
  • Na polecenie papieża Urbana IV, św. Tomasz ułożył teksty liturgiczne na uroczystość Bożego Ciała, w tym sekwencję Lauda Sion Salvatorem.
  • Akwinata został kanonizowany 18 lipca 1323 roku przez Jana XXII, a w 1567 roku św. Pius V włączył go w poczet doktorów Kościoła.
  • Święty Tomasz z Akwinu jest nazywany Doktorem Anielskim oraz Doktorem Powszechnym.
  • Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *